Проекти

01.11.2017 18:46:28

Асоціація має кількарічну історію плідної співпраці з міжнародними організаціями. ГО «НАМУ» залишається відкритою до співробітництва в тих сферах, де це відповідає її статутним цілям, потребам розвитку спільноти практиків позасудового вирішення конфліктів.
ГО «НАМУ» співпрацює з Координатором проектів ОБСЄ у підтримці розвитку української спільноти експертів-медіаторів та фасилітаторів діалогу. Головна мета тут – подбати про те, щоб був у наявності місцевий експертний потенціал, який допомагатиме органам влади та різним спільнотам долати розбіжності, запобігати конфліктам або вирішувати їх. Ця співпраця полягає в наступному: 

Завдяки підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку розвитку (USAID) і реалізованої в рамках  Проекту «Справедливе правосуддя» та Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», ГО «НАМУ» з метою розбудови в Україні альтернативних судочинству методів вирішення суперечок були проведені наступні заходи:
  • в серпні – жовтні 2017 році проведено на загальноукраїнському рівні обговорення проекту Кодексу етики медіатора, підготовано документ до схвалення спільнотою медіаторів
  • ознайомитися із досвідом США щодо впровадження альтернативних методів вирішення суперечок та ознайомити з ним українську спільноту медіаторів


В рамках Проекту «Сприяння практичному запровадженню медіації в Україні і налагодженню взаємодії з судовою системою» вдалося наступне: 


Проект “Забезпечення якості послуг медіації шляхом стандартизації вимог до базового навчання медіаторів”, що реалізується ГО “Національна асоціація медіаторів України” за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя»
Проект спрямований на впровадження єдиних стандартів базового навчання в практику українських центрів підготовки медіаторів як створення однієї з передумов для якісного навчання медіаторів, а відповідно і надання якісної медіації, що є передумовою широкого застосування альтернативних способів вирішення спорів та конфліктів в Україні.  
В рамках проекту було розроблено документ "Основні засади навчання базовим навичкам медіатора” (далі - Засади). Авторами документу є група експертів з 16 осіб, до якої увійшли медіатори-практики, тренери навчальних центрів, що мають значний досвід у сфері навчання медіації (перелік авторів зазначено в Преамбулі Засад).
Інформація про склад команди проекту міститься в Преамбулі Засад.
Тривалість проекту: лютий - вересень 2019 року. 
Етапи на шляху створення Засад представлені в презентації, що було підготовлено для підсумкового круглого столу, проведеного в рамках проекту 06.09.19.
Процес визнання Засад такий: навчальні центри, заклади вищої освіти, тренери та інші стейкхолдери, пов'язані з навчанням у сфері медіації, мають можливість приєднатися до “Основних засад навчання базовим навичкам медіатора” шляхом підписання Декларації про визнання та приєднання або іншим шляхом. Приєднання до Засад означає, що підписант з моменту підписання декларації отримує право використовувати Засади під час організації чи здійснення навчання базовим навичкам медіатора, для розробки інших стандартів навчання у сфері медіації, і приймає зобов'язання дотримуватися рекомендацій, наведених у Засадах, під час розробки програм з навчання у сфері медіації, а також інформувати про приєднання до Засад шляхом розміщення відповідного повідомлення на власних інтернет ресурсах з активним посиланням на текст Засад і під час пропонування навчальних програм та укладення відповідних договорів.  
Публічно заявили про приєднання до Засад шляхом підписання Декларації під час підсумкового круглого столу більше 25 навчальних центрів, тренерів, викладачів, замовників послуг у сфері медіації (зі списком можна ознайомитись за посиланнями a b c d e ).
Актуальний список підписантів, що постійно оновлюється, дивіться за посиланням
Інформація щодо структури та головні акценти щодо змісту документу “Основні засади навчання базовим навичкам медіатора”,  представлені на окремій вкладці, яка може бути використана як інформаційний постер

  Текст Засад розміщено на сайті НАМУ на окремій сторінці в розділі Для медіаторів.

Видання друкованої версії тексту Засад було здійснено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.
Восени 2020 р. Національна асоціація медіаторів України розпочала реалізацію проєкту “Посилення спроможності спільноти медіаторів до формування в Україні критеріїв якості послуг з вирішення спорів” за підтримки The Matra Programme Королівства Нідерландів.
Загалом проєкт розраховано на 1,5 роки і включатиме діяльність як на національному рівні, так і у медіаторській спільноті.
Детальніше про проєкт: - Дослідження потреб у сфері медіації  - Робоча група з впровадження механізму медіації
ГО «НАМУ» надала підтримку експерту Організації ООН Жінки в розробці та апробації методології врахування гендерних питань в здійсненні медіації під час процесів миротворчості та примирення в українському контексті в рамках проекту «Підтримка партисипативної розробки гендерно-відповідальної медіації в процесах миротворчості та примирення в Україні»


Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.