Пам’ятка члена

15.12.2016 19:02:14

АСОЦІАЦІЯ створюється за принципом добровільності. Умови і порядок набуття членства в АСОЦІАЦІЇ та його припинення визначаються цим Статутом.

Членами АСОЦІАЦІЇ можуть бути дієздатні фізичні особи незалежно від громадянства і місця проживання, які досягли 18 років та пройшли спеціальне навчання у сфері медіації не менше 40 (сорока) годин в Україні або за її межами, та які поділяють принципи, підтримують мету та завдання АСОЦІАЦІЇ і визнають її Статут.

Прийняття у члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Правлінням АСОЦІАЦІЇ на підставі поданої заяви у відповідності з Положенням про членські внески. Рішення про прийом до членів АСОЦІАЦІЇ або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви. Рішення про відмову у прийомі до АСОЦІАЦІЇ може бути оскаржене до Загальних зборів.

Члени АСОЦІАЦІЇ сплачують внесок при вступі до АСОЦІАЦІЇ (вступний членський внесок ) та в подальшому сплачують щорічні членські внески.
Розмір вступного членського внеску дорівнює 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.), щорічного членського внеску – 1000,00 грн. за повний календарний рік (одна тисяча гривень 00 коп.)

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.