Основні документи

30.04.2021 18:46:00

Основним документом, що регламентує діяльність Асоціації є СТАТУТ
 (нова редакція, затверджена рішенням Загальних зборів ГО "НАМУ" від 14.11.2020). 
Він визначає мету, завдання, напрями діяльності та порядок діяльності ГО "НАЦІОНАЛЬНАЯ АСОЦІАЦІЯ МЕДІАТОРІВ УКРАЇНИ", що створена на підставі рішення установчих зборів засновників ГО "НАЦІОНАЛЬНАЯ АСОЦІАЦІЯ МЕДІАТОРІВ УКРАЇНИ" від 20.08.2014 р.

ГО "НАМУ" має статус неприбуткової організації  - Довідка про присвоєння організації ознаки неприбутковості.  

ГО НАМУ дотримується принципів прозорості в своїй діяльності, тому публікує на цьому сайті свою фінансову звітність:

"КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ГО "НАМУ"  спрямована на упорядкування та пожвавлення комунікації всередині ГО “НАМУ” та від імені ГО “НАМУ” з метою підвищення ефективності реалізації МІСІЇ ГО “НАМУ”, що полягає у формуванні  - системного  - структурованого - сталого та - свідомого запиту на медіацію в Україні. 

"КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕДІАТОРА" покликаний слугувати для медіатора етичним орієнтиром в його діяльності, сприяти поінформованості та кращому розумінню процедури медіації її учасниками і підвищенню довіри суспільства до медіації як ефективного способу альтернативного вирішення конфліктів (спорів). Кодекс було розроблено в рамках діяльності ГО «Національна асоціація медіаторів України» ініціативною групою практикуючих медіаторів з різних регіонів України з урахуванням Європейського кодексу етики медіатора, зарубіжних стандартів і вітчизняної практики діяльності медіаторів.

Виконання та дотримання положень цього Кодексу є обов’язковим для членів НАМУ та членів тих організацій та об’єднань медіаторів, що його визнають. 

"ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ БАЗОВИМ НАВИЧКАМ МЕДІАТОРА"  розроблено ГО “НАМУ” з урахуванням зарубіжних стандартів і вітчизняного досвіду навчальних центрів, тренерів і викладачів в межах проекту «Забезпечення якості послуг медіації шляхом стандартизації вимог до базового навчання медіаторів», що реалізовано ГО “НАМУ” за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя», групою тренерів, медіаторів-практиків, з метою окреслення мінімальних вимог до навчання медіаторів задля забезпечення належної якості надання ними послуг медіації.

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.