Довідник ХТО Є ХТО У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

27.01.2022 18:00:00

Довідник має на меті узагальнити дані про команди експертів та організації, що працюють у сфері медіації та діалогу в Україні.
Ми раді, що інтерес до медіації та діалогу наразі є дуже високим, і сподіваємося, що цей Довідник сприятиме результативному пошуку відповідних фахівців у різних куточках України.

Перший випуск Довідника "Хто є хто в сфері медіації та діалогу в Україні" було розроблено ГО "НАМУ" восени 2017 р., за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
У 2021 році за ініціативи та силами ГО "НАМУ" було сформовано новий випуск довідника

ВИПУСК за 2021 рік 


Інформацію у Довіднику планується оновлювати щорічно, актуальний варіант документу буде розміщуватися на офіційному сайті НАМУ.

 УВАГА! У ЛЮТОМУ 2022 року ТРИВАЄ ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОНОВЛЕНОЇ ВЕРСІЇ Довідника

Запрошуємо всіх зацікавлених надавати або оновити раніше подану інформацію про свою діяльність для включення до Довідника. 
Якщо ви вже розмістили інформацію про свою організацію, потурбуйтесь про її актуальність.

СТРОКИ ПОДАННЯ / ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ для включення в Довідник - щорічно до 10 лютого, оприлюднення - до 28 лютого. 

Запрошуємо всіх зацікавлених контактувати з НАМУ і надавати інформацію про свою діяльність для включення до Довідника.

Форма надання інформації - за посиланням Форма збору інформації для Довідника ГО "НАМУ": "ХТО Є ХТО У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ".


КОНЦЕПЦІЯ ДОВІДНИКА ГО "НАМУ": "ХТО Є ХТО У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ" оновлена версія, що затверджена рішенням Правління ГО “НАМУ” 09.02.21, Протокол № 4

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ (ЗАСАДИ) ФОРМУВАННЯ ДОВІДНИКА
“ХТО Є ХТО В МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГАХ В УКРАЇНІ”:

1) включення  юридичних осіб, ініціативних груп та/або інших утворень, неформальних об’єднань, що  провадять діяльність у сфері медіації та діалогу на території України (далі - учасники сфери), зокрема:
- провайдерів послуг медіації та/або фасилітації діалогу;
- провайдерів послуг навчання медіації та/або фасилітації діалогу;
- громадських об’єднань/спілок, членами яких є медіатори та/або фасилітатори діалогу;
- науково-дослідних установ або їх підрозділів, дослідження яких пов'язані з медіацією та діалогом, культурою мирного вирішення спорів тощо;

2) надання можливості всім охочим включити профіль у довідник, якщо профіль відповідає опублікованим критеріям, а також дотримуються принципи та процедури подання інформації, викладені нижче;

3) єдиний перелік профілів, розташованих за алфавітом в кожному розділі;

4) презумпція добросовісності надавачів інформації та презумпція достовірності наданої інформації*.

* Це означає таке: надавачі інформації у супровідному листі / в опитувальнику - декларують і гарантують, що надають повну, актуальну та достовірну інформацію, ГО “НАМУ” не перевіряє інформацію. У разі надходження письмово інформації про те, що вся чи частина інформації у довіднику не відповідає дійсності, ГО “НАМУ” письмово запитує у надавача відповідь на висунуту претензію щодо повноти, актуальності, достовірності інформації, залежно від отриманої відповіді неповна інформація може бути доповнена, неактуальна - актуалізована, недостовірна інформація - виправлена. Видалення профілю - крайній захід у разі відсутності відповіді чи в разі відвертого і наміреного введення в оману надавачем інформації, рішення про що прийняте Комісією з етики ГО “НАМУ” (назва органу може бути уточнена, а до її утворення і початку діяльності - правлінням ГО "НАМУ").

Застереження щодо інформації, опублікованої у Довіднику: 
 - включення профілю до Довідника не означає гарантію якості діяльності учасників сфери, представлених у профілі;
- включення профілю до Довідника  не означає, що ГО “НАМУ” проводила перевірку повноти, актуальності та достовірності наданої інформації перед її публікацією.


КРИТЕРІЇ ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДОВІДНИКА: 

У сфері медіації -
організація, що є зареєстрованою у встановленому порядку, та/або неформальне об'єднання медіаторів, що:

1. має назву або комерційне найменування/знак для товарів і послуг,  за якими її/його можна ідентифікувати;
2. працює в сфері медіації, надаючи принаймні одну з таких послуг:
- медіація,
- навчання медіаторів,
- супровід/консалтинг в конфліктах,
- інформування/адвокаційна діяльність для просування медіації,
- моніторинг, аналітика, науково-дослідна діяльність в сфері медіації;
3. має команду фахівців, які можуть виконувати різні функції (наприклад: медіатор + консультант/координатор);
4. сповідує цінності розвитку медіації (в описі місії, цілей діяльності організації відзначається розвиток медіації – див. розділ анкети «Опис організації»);
5. має результати діяльності та досягнення (заповнений розділ анкети «Досягнення та результати діяльності»).

У сфері діалогу - 
організація, що є зареєстрованою у встановленому порядку, та/або неформальне об'єднання фасилітаторів діалогу, що:

1. має назву або комерційне найменування/ знак для товарів і послуг,  за якими її/його можна ідентифікувати;
2. має мінімум рік підтвердженої діяльності;
3. здійснює, як мінімум, перші три пункти з наступного опису діяльності: 
- аналіз конфлікту, зокрема, картування,
- організація діалогів та/або підтримка діалогової площадки,
- фасилітація діалогу,
- просування цінностей діалогу,
- навчання діалоговим компетенціям,
- моніторинг, аналітика, науково-дослідна діяльність в сфері діалогу;
4. має команду експертів, які забезпечують мінімальний цикл (аналіз, організацію та фасилітацію діалогу);
5. сповідує цінності діалогу (в описі місії, цілей діяльності організації це відзначається – див. розділ анкети «Опис організації»).

Рекомендований обсяг інформації про надавача послуг у сфері медіації та діалогу - не більше двох сторінок А4.Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.