Довідник ХТО Є ХТО У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

10.02.0021 16:00:00

Довідник має на меті узагальнити дані про команди експертів та організації, що працюють у сфері медіації та діалогу в Україні.
Ми раді, що інтерес до медіації та діалогу наразі є дуже високим, і сподіваємося, що цей Довідник сприятиме результативному пошуку відповідних фахівців у різних куточках України.

Перший випуск Довідника "Хто є хто в сфері медіації та діалогу в Україні" було розроблено ГО "НАМУ" восени 2017 р., за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Актуальний варіант Довідника буде розміщуватися на офіційному сайті НАМУ www.namu.com.ua (інформація оновлюється щорічно).

Строки подання оновленої інформації для включення в Довідник - щорічно до 10 лютого, оприлюднення - до 28 лютого. 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: у 2021 році рішенням правління строки на збір інформації подовжено до 24 лютого.
Актуальну версію Довідника буде оприлюднено у березні 2021 р.

Запрошуємо всіх зацікавлених контактувати з НАМУ і надавати інформацію про свою діяльність для включення до Довідника.
Форма надання інформації - за посиланням Форма збору інформації для Довідника ГО "НАМУ": "ХТО Є ХТО У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ".

КОНЦЕПЦІЯ ДОВІДНИКА ГО "НАМУ": "ХТО Є ХТО У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ" оновлена версія, що затверджена рішенням Правління ГО “НАМУ” 09.02.21, Протокол № 4

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ (ЗАСАДИ) ФОРМУВАННЯ ДОВІДНИКА
“ХТО Є ХТО В МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГАХ В УКРАЇНІ”:

1) включення  юридичних осіб, ініціативних груп та/або інших утворень, неформальних об’єднань, що  провадять діяльність у сфері медіації та діалогу на території України (далі - учасники сфери), зокрема:
- провайдерів послуг медіації та/або фасилітації діалогу;
- провайдерів послуг навчання медіації та/або фасилітації діалогу;
- громадських об’єднань/спілок, членами яких є медіатори та/або фасилітатори діалогу;
- науково-дослідних установ або їх підрозділів, дослідження яких пов'язані з медіацією та діалогом, культурою мирного вирішення спорів тощо;

2) надання можливості всім охочим включити профіль у довідник, якщо профіль відповідає опублікованим критеріям, а також дотримуються принципи та процедури подання інформації, викладені нижче;

3) єдиний перелік профілів, розташованих за алфавітом в кожному розділі;

4) презумпція добросовісності надавачів інформації та презумпція достовірності наданої інформації*.

* Це означає таке: надавачі інформації у супровідному листі / в опитувальнику - декларують і гарантують, що надають повну, актуальну та достовірну інформацію, ГО “НАМУ” не перевіряє інформацію. У разі надходження письмово інформації про те, що вся чи частина інформації у довіднику не відповідає дійсності, ГО “НАМУ” письмово запитує у надавача відповідь на висунуту претензію щодо повноти, актуальності, достовірності інформації, залежно від отриманої відповіді неповна інформація може бути доповнена, неактуальна - актуалізована, недостовірна інформація - виправлена. Видалення профілю - крайній захід у разі відсутності відповіді чи в разі відвертого і наміреного введення в оману надавачем інформації, рішення про що прийняте Комісією з етики ГО “НАМУ” (назва органу може бути уточнена, а до її утворення і початку діяльності - правлінням ГО "НАМУ").

Застереження щодо інформації, опублікованої у Довіднику: 
 - включення профілю до Довідника не означає гарантію якості діяльності учасників сфери, представлених у профілі;
- включення профілю до Довідника  не означає, що ГО “НАМУ” проводила перевірку повноти, актуальності та достовірності наданої інформації перед її публікацією.


КРИТЕРІЇ ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДОВІДНИКА: 

У сфері медіації -
організація, що є зареєстрованою у встановленому порядку, та/або неформальне об'єднання медіаторів, що:

1. має назву або комерційне найменування/знак для товарів і послуг,  за якими її/його можна ідентифікувати;
2. працює в сфері медіації, надаючи принаймні одну з таких послуг:
- медіація,
- навчання медіаторів,
- супровід/консалтинг в конфліктах,
- інформування/адвокаційна діяльність для просування медіації,
- моніторинг, аналітика, науково-дослідна діяльність в сфері медіації;
3. має команду фахівців, які можуть виконувати різні функції (наприклад: медіатор + консультант/координатор);
4. сповідує цінності розвитку медіації (в описі місії, цілей діяльності організації відзначається розвиток медіації – див. розділ анкети «Опис організації»);
5. має результати діяльності та досягнення (заповнений розділ анкети «Досягнення та результати діяльності»).

У сфері діалогу - 
організація, що є зареєстрованою у встановленому порядку, та/або неформальне об'єднання фасилітаторів діалогу, що:

1. має назву або комерційне найменування/ знак для товарів і послуг,  за якими її/його можна ідентифікувати;
2. має мінімум рік підтвердженої діяльності;
3. здійснює, як мінімум, перші три пункти з наступного опису діяльності: 
- аналіз конфлікту, зокрема, картування,
- організація діалогів та/або підтримка діалогової площадки,
- фасилітація діалогу,
- просування цінностей діалогу,
- навчання діалоговим компетенціям,
- моніторинг, аналітика, науково-дослідна діяльність в сфері діалогу;
4. має команду експертів, які забезпечують мінімальний цикл (аналіз, організацію та фасилітацію діалогу);
5. сповідує цінності діалогу (в описі місії, цілей діяльності організації це відзначається – див. розділ анкети «Опис організації»).

Рекомендований обсяг інформації про надавача послуг у сфері медіації та діалогу - не більше двох сторінок А4.Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.