Комунікаційна політика ГО НАМУ

07.05.2021 18:58:17

Комунікаційну політику ГО «НАМУ» затверджено Розпорядженням № 1/04-21 Президента ГО «НАМУ» від 26.04.21

 Політика спрямована на упорядкування та пожвавлення комунікації всередині ГО “НАМУ” та від імені ГО “НАМУ” з метою підвищення ефективності реалізації місії ГО “НАМУ”, що полягає у формуванні системного структурованого сталого та свідомого запиту на медіацію в Україні.

В документі наведено перелік комунікаційних ресурсів ГО “НАМУ”, їх характеристики, а також порядок їх використання для досягнення поставленої мети. Будь-яка комунікація всередині ГО “НАМУ” та від імені ГО “НАМУ” має враховувати і бути спрямованою на посилення ролі ГО “НАМУ” з огляду на трикутник стратегічних пріоритетів ГО “НАМУ” (детальніше в документі за лінком - Комунікаційна політика ГО НАМУ"). 


Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.