РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОНЛАЙН МЕДІАЦІЇ

13.01.2022 16:43:00

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МЕДІАТОРІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-МЕДІАЦІЇ
(в редакції РГ “ODR в Україні” ГО “НАМУ” від 02.11.2021р.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням правління ГО “НАМУ”
(Протокол No 32 від 10.11.2021 р.)

Ці рекомендації створені професійною спільнотою медіаторів як відповідь на ті виклики, що постають у щоденній діяльності медіатора у зв’язку з появою нових обставин, різноманітністю життєвих ситуацій, відсутністю  розробленого регулювання на законодавчому рівні тощо і поширюються з метою надання опори для безпечної професійної медіаційної практики.

Рекомендації охоплюють кращий досвід, накопичений професійною спільнотою медіаторів України та світу на момент їх формулювання, тому підлягають перегляду та уточненню за умови появи іншого досвіду.

Ця редакція рекомендацій підготовлена членкинями Робочої Групи “ODR в Україні” ГО
“НАМУ” з урахуванням напрацювань студентів-правників НАУКМА, коментарів окремих
медіаторів-членів НАМУ та напрацювань учасників зустрічі-обговорення “ODR: зупинити
не можна впровадити?”

Документ за цим посиланням - РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МЕДІАТОРІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-МЕДІАЦІЇ
англійською мовою - RECOMMENDATIONS FOR MEDIATORS ON PREPARING AND CONDUCTING ONLINE MEDIATION

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.